Зварювання

Артикул: JDWeld
Наявність: Є в наявності

JD Weld: сила в єдності

Сприяє швидким і стабільним рішенням біля крісла.

JDWeld забезпечує стабільну, пасивно припасовану основу для тимчасових або довговічних протезів для негайних реставрацій – підходить для негайного або відстроченого навантаження.

Це швидке та економічне рішення для часткової та повної реставрації дуги в один день операції.

JDWeld заснований на принципі контактного точкового зварювання. Пристрій дає змогу створити каркас із серії зварних швів, які з’єднують опори зі сполучною титановою планкою. Електричний струм призводить до сплавлення титанового матеріалу в точках контакту між титановим дротом і абатментом за мілісекунди.

Ця швидка та проста процедура абсолютно безпечна як для хірурга, так і для пацієнта. Немає абсолютно ніякої можливості надмірного тепла, і процедура не викликає будь-якого дискомфорту у пацієнта.


Переваги:

Безпечно та передбачувано для негайного лікування навантаження

Як наслідок зменшення рухливості імплантатів через негайне жорстке шинування, ризик поломки імплантату під час фаз загоєння може бути зведений до мінімуму.

Задовольнити вимоги пацієнтів щодо негайних реставрацій

Хірургічна процедура та доставка протеза в той же день операції.

Значне скорочення часу та витрат

Стандартизований протокол зі спеціально розробленими компонентами для скорочення відвідувань до мінімуму та можливості скоротити загальні витрати на лікування.

Менший ризик переломів на тимчасових виробах

Негайне армування тимчасового титановим каркасом.

Покращення рівня успішності імплантатів, вставлених із низькою первинною стабільністю

Жорстке шинування імплантатів, встановлених із низьким крутним моментом введення, зменшує ризик збоїв у протоколі відкладеного навантаження.

Відсутність ризику спотворення під час процедури зняття відбитка

Жорстке шинування імплантів мінімізує ризик рухливості відтискних колпачок.


 JDWELD_BROCHURE_0

 USER-MANUAL_JDWELDThe JD Weld: in unity there is strength
Facilitating fast and stable chairside solutions.

The JDWeld provides a stable, passively fitting framework for temporary or durable prostheses for immediate restorations – suitable for immediate or delayed loading.
It is a fast and economical solution to deliver partial- and full-arch restorations on the same day of surgery.

The JDWeld is based on resistance spot welding principle. The unit makes it possible to create a framework from a series of welds which join abutments to a connecting titanium bar. An electric current leads to fusion of the titanium material in the contact points between the titanium wire and the abutment in milliseconds.

This quick and simple procedure is completely risk free for both surgeon and patient. There is absolutely no possibility of excessive heat and the procedure causes no discomfort of any sort to the patient.

The advantages:

 • Safely and predictably for immediate loading treatment
  As a consequence of reduced mobility of implants due to immediate rigid splinting a risk of implant failures during healing phases can be minimized.
 • Meet the patients' demand for immediate restorations
  Surgical procedure and prosthetic delivery on the same day of surgery.
 • Significant time and cost reduction
  Standardized protocol with specially designed components for a reduction of appointments to a minimum and the opportunity to reduce total treatment costs.
 • Less risks of fractures on temporaries
  Immediate reinforcement of the temporary by a titanium framework.
 • Improvement of the success rate of implants inserted with low primary stability
  The rigid splinting of implants placed with low insertion torque reduces the risk of failures in delayed loading protocol.
 • No risk of distortion during the impression taking procedure
  The rigid splinting of implants minimizes the risk of impression copings mobility.Немає відгуків про цей товар.